KulturRing

En ideell forening for det totale kulturlivet

 

KulturRing er en kulturell koblingsaktør som jobber for kulturlivets kollektive interesser, og å koble sammen ressurser og kompetanse mellom kulturaktørene.

Hva er KulturRing?

 

KulturRing er en ideell og uavhengig forening som jobber for å tilrettelegge for kultur av alle slag i Ringeriksregionen og Buskerud. Foreningen jobber mellom arrangører, utøvere/kunstnere og kulturarenaer for å stimulere til samhandling og nettverk. Gjennom konsepter og egne arrangementer skal vi jobbe for å samle kunstaktive mennesker og kulturarrangører til en møteplass for kulturmiljøet, og skape samarbeid og konstellasjoner som igjen kan dra nytte av ressurser og nettverk.

 

KulturRing er et samarbeidsorgan og en tilrettelegger for det lokale og regionale kulturlivet. Fundamentet er kulturnettverket som består av utøvere, arrangører, ildsjeler, frivillige og både næringslivet og det offentlige, som aktivt kobles sammen gjennom behov og etterspørsel.

 

KulturRing vil jobbe for å skape verdiøkning og kompetanseheving i kulturfeltet og å legge til rette for at det lokale kulturlivet får større handlingsrom og utvidede rammer.

 

 

Epost: post@kulturring.no